Új jelszó kérése
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Üzletszabályzat (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg a Symbiozis International Kft.(székhely: 1154 Budapest, Damjanich J u. 64) kizárólagos tulajdonában álló és a Symbiozis International Kft., Symbiozis Babatechnika által működtetett www.babapalota-budapest.hu alatt üzemeltetett zártkörű internetes vásárlói közösségként működő weboldal (a továbbiakban: "Weboldal", vagy babapalota-budapest.hu áruház”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a "Felhasználó"). Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot!

A jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2018.február 1

 A szerződés tárgya

 A szerződés tárgya a babapalota-budapest.hu weboldalon található zártkörű internetes vásárlói klubjának oldalain található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a babapalota-budapest.hu áruházon keresztül történik. A babapalota-budapest.hu áruházban történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet),151/2003(IX.22), 49/2014(IV.29)NGM az  irányadó.

 

Az eladó

Az eladó minden termék vonatkozásában a Symbiozis International Kft.

 

Az elektronikus szerződéskötés lépései

babapalota-budapest.hu áruházban nem kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket. A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, vezeték- és keresztnév, és egy jelszó megadásával. A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A regisztrációt követően tudja a babapalota-budapest.hu a Felhasználónak biztosítani a Termékek vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a babapalota-budapest.hu általános hírlevelet  küldjön részére. Az egyes hírlevelekről a Profil menüpontban valamint a levél alján található link útján van lehetőség leiratkozni.

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Symbiozis International Kft.-t semminemű felelősség nem terheli. Az babapalota-budapest.hu-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a babapalota-budapest.hu-nak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatokat (adatbeviteli hibákat) bejelentkezés után, a Profil menüpontban lehet megváltoztatni.
Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására nincs lehetőség.
babapalota-budapest.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon, az alábbiak szerint.

Az egyes Termékek oldalán választhatja ki a megrendelni kívánt Termék jellemzőit (színét, méretét, stb.) és darabszámát (az alapértelmezett darabszám 1 db). A babapalota-budapest.hu korlátozhatja az egyes Termékekre leadható rendelési mennyiséget. A kiválasztott terméket a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a kosárba. A vásárlási folyamat folytatása, annak módosítása, törlése, vagy véglegesítése a kosárban, az ott megadott funkciókat jelző gombokkal történik.

A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék megvásárlására. A babapalota-budapest.hu a megrendelése leadását a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A rendelés véglegesítéséről, így az ajánlata elfogadásáról a babapalota-budapest.hu legkésőbb a Termék raktárban történő befoglalását követően 48 órán belül külön e-mailben nyilatkozik. A szerződés az rendelés elfogadásáról szóló, a babapalota-budapest.hu által így megtett nyilatkozat megérkezésekor jön létre Ön és az babapalota-budapest.hu között, mely a jelen Üzletszabályzatban hivatkozott online szerződésnek minősül.

A rendelés során a Felhasználó ajánlatához nincs kötve, megrendelését bármikor töröltetheti az info@cotobaby-budapest.hu címre küldött e-mail útján. Megrendelés részleges törlésére is lehetőség. A rendelés babapalota-budapest.hu általi elfogadását követően ajánlati kötöttség jön létre.

A Profilját Ön bármikor töröltetheti, a Profil törlésével a szerződés megszűnik, egyben tárolt személyes adatai törlésre kerülnek az babapalota-budapest.hu rendszeréből, ide nem értve a törvény által kötelezően kezelt adatokat.

 

Vételár, fizetési feltételek

 

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó, forintban megadott vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Abban az esetben, ha babapalota-budapest.hu leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék vagy szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagyban eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor a babapalota-budapest.hu nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a babapalota-budapest.hu felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától.

A vételár kiegyenlítése utánvétes fizetési mód választása esetén a futárszolgálatnak vagy a kézbesítőnek készpénzben történhet átvételkor.

 Szállítási feltételek

A szállítási idő a rendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 30 nap, kivéve, ha az babapalota-budapest.hu értesítést küld hosszabb szállítási időről.
A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. A kézhez vételtől - elállás esetén -a termék babapalota-budapest.hu általi visszavételéig - a kárveszély a Felhasználót terheli.

 

Kellék-és termékszavatosságra, jótállásra vonatkozó feltételek

 

A Termékre vonatkozóan A babapalota-budapest.hu kellék-és termékszavatosságot vállal.

Termékszavatossági igény esetén a Termék hibája esetén Ön kijavítást, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül nem lehetséges - a Termék cseréjét igényelheti, ha a Termékből elérhető cseretermék áll rendelkezésre. A Termék hibásnak tekintendő, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a termékleírásban feltüntetett tulajdonságokkal. Ön a hiba észlelésekor késedelem nélkül, azaz legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (két) héten belül köteles a hibát az babapalota-budapest.hu számára a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon közölni. A kellék-és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletét képezi

Egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási igény érvényesíthető.

 

A vásárlástól való elállás joga

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, az babapalota-budapest.hu-hez küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: info@cotobaby-budapest.hu  vagy társaságunk telephelyére küldött levél formájában (elállási nyilatkozat). Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg.

A vásárlással kötelezi magát arra, hogy elállása esetén a Terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén, postai úton, vagy futárszolgálat útján az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldi a  1154 Budapest, Damjanich J u 64.címre. Személyes átvételi lehetőséget a Symbiozis International Kft.a telephelyén (1154 Budapest, Damjanich J u. 64) biztosít előzetes telefonos egyeztetés alapján.  Az áru visszajuttatásának költségeit Ön viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat azonban meg kell térítenie.

A jelen Üzletszabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás illetve a megrendelés törlése esetén, a babapalota-budapest.hu a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve az utánvét kezelési költségét), bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással térítse vissza, legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat a Symbiozis International Kft. számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását), követő 14 (tizennégy) napon belül, vagy a megrendelés törlését követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Symbiozis International Kft.a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.

Az elállási jogról szóló részletes tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája a jelen Üzletszabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

 

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 A Termékkel vagy a Symbiozis International Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:

Symbiozis International Kft.
Cím: 1154 Budapest, Damjanich J u 64.
E-mail: info@babapalota.hu
Tel: +36 1 306 66 52, +36 70 9422178

Az ügyfélszolgálati kapcsolati pontok belépett állapotban elérhetőek, belső ügyfélszolgálati kapun keresztül.
A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, az Ön által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg.
A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg a Symbiozis International Kft.-vel fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, fogyasztói békéltető testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat jogai érvényesítése érdekében.
A babapalota-budapest.hu-n történő vásárlás során magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Symbiozis Kft.

Levelezési cím: 1154, Budapest, Damjanich János utca 64. 

Telefonszám: +36-1 306 66 52 , + 36 70 94 22 178  

E-mail cím: symbiozisbp@gmail.com  

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: 

- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

- 1052 Budapest, Városház u. 7. 

- Tel.: 06-1/318-2681 

 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: 

Budapesti Békéltető Testület

- 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

- Tel.:  (1) 488-2131

- Fax.: (1) 488-2186

- Név: Dr. Baranovszky György

- E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Felelősség korlátozása

 A Symbiozis International Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon a babapalota-budapest.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
  • Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok, férgek és kémprogramok ellen.
  • A Felhasználó jelszavának megőrzése teljes mértékben az Ön felelőssége, a babapalota-budapest.hu nem vállal felelősséget a jelszó, illetve a felhasználói felület illetéktelen használatából eredő kárért.

 Adatvédelem

A Symbiozis International Kft. a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan, a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.
Profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. A Symbiozis International Kft. a babapalota-budapest.hu a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá a babapalota-budapest.hu áruház és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen üzenetekre. A hírlevelekről a Profil menüpontban vagy a 1154 Budapest, Damjanich J u 64. postai címére küldött levélben, valamint az info@babapalota-budapest.hu ügyfélszolgálati e-mail címre küldött üzenetben is leiratkozhat.
A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása tekintetében az babapalota-budapest.hu a PDS Futárszolgálatot veszi igénybe.
Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az üzemeltető által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait az info@babapalota-budapest.hu e-mail címre küldött levél útján, amelyre 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk tájékoztatást.
Az adatai módosítását, törlését a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét az info@babapalota-budapest.hu email címre küldött e-mail útján kérheti.
Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

 

Szellemi tulajdonjog

 

Bármi, ami a babapalota-budapest.hu weboldalon található, beleértve a mikro aloldalakat, a Symbiozis International Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal, vagy mikro oldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása a babapalota-budapest.hu engedélye nélkül szigorúan tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. az babapalota-budapest.hu, logó a Symbiozis International Kft. tulajdona. A Symbiozis International Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. a babapalota-budapest.hu weboldalán megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.

A Symbiozis International Kft. jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül a hírlevél, illetve az Üzletszabályzat módosított változatának a babapalota-budapest.hu oldalon való közzététele.

Symbiozis International Kft.
Cím: 1154 Budapest, Damjanich J u 64.
Adóigazgatási szám:  10780538-2-42
Cégjegyzékszám:  01-09/368759
Email: info@babapalota-budapest.hu
Weboldal: babapalota-budapest.hu

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

  1. sz. melléklet - Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Symbiozis International Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított  2 (két) héten belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Edit Kereskedés nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

 Milyen esetben érvényesíthető jótállás?

Hibás teljesítés esetén szerződés, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Symbiozis International Kft. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállási idő 1 év, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 Elállási/Felmondási mintatájékoztató

  1. sz. melléklet – Elállási ill. Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Symbiozis International Kft.- vel kötött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Symbiozis International Kft. 1154 Budapest, Damjanich J u. 64; info@cotobaby-budapest.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 Az elállás/felmondás joghatásai

 Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, a Symbiozis International Kft. a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve az utánvét kezelési költségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Symbiozis International Kft. számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Symbiozis International Kft. a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: .............................................................

Alulírott/ak ……………………………………………………………………………..

kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………… (termék megnevezése) 

…………………………………………………………………… (termékkód)


…………………………………………………………………… (megrendelésszám)

 

Átvétel időpontja: ………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve:…………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:……………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén).

 

 

Kelt………………………………………………….               ………….…………………….

                                                                                                                   aláírás

 

 

 

Adatvédelem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Kérjük, mielőtt elküldené a megrendelését, olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket, és csak akkor rendeljen, ha minden pontjával egyetért, és saját magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Jelen dokumentumot nem iktatjuk, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így vissza nem kereshető, de a honlapon folyamatosan elérhető, hozzáférhető.

A webshopban található termékek kizárólag online rendelhetők meg, de választható ingyenes személyes átvétel és futáros kiszállítás is. Ennek költségéről a „Vásárlás menete” menüpontban tájékozódhat.

 

VÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS

A termék megvásárlásakor Ön egy adatlapot tölt ki. Az adatlap tartalmazza a fő adatait, elérhetőségeit. Az adatlapját a rendszer elküldi az értékesítőnek, azaz a Symbiozis International Kft-nek.

Az értékesítő munkatársai 2 munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot a megadott telefonszámon és egyeztetik a vásárlás, illetve a fizetés feltételeit.

Köszönjük, hogy használta babapalota-budapest online üzletünket!

 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A webshop üzemeltetőjének elsődleges célja a személyes adatok védelme, a látogatók és vásárlók jogainak tiszteletben tartása. Üzemeltető a személyes adatokat maximálisan bizalmasan kezeli és megteszi a megfelelő intézkedéseket az adatok biztonsága érdekében.

A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes, általa megadott információt. A Symbiozis Kft. babapalota-budapest  online áruháza a vásárlók adatait csak a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, valamint vásárlói statisztika készítésének céljából.

Az üzemeltető adatvédelmi elvei megfelelnek az idevonatkozó jogszabályoknak, az alábbiak szerint:

-       A Strasbourgban kihirdetett 1981. január 28-án kelt és az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

-       A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-       Az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

-       A 2011. évi CXII. törvény az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról.

-       Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve az egyének védelméről, személyes adataik kezeléséről és azok szabad áramlásáról.

A webáruház adatkezelési feladatait a mindenkori ügyvezető és irodai alkalmazottja látja el, akik személyes adatokat harmadik fél részére nem adnak ki, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján. Vásárló, a rendelésének elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a webshop üzemeltetője a személyes adatait a kiszállító cég felé továbbítsa.

Webshop üzemeltetője a szolgáltatás javításának céljából készít általános statisztikát kizárólag saját felhasználásra, melyet harmadik félnek nem továbbít, kizárólag abban az esetben, ha az már csak adathalmazként funkcionál minden, az adatközlő személyére utaló információtól megfosztott formában. Ezen személyes adatokat az üzemeltető más célokra nem használja fel és más forrásból származó adatokkal össze nem kapcsolja.

Az internetes áruház vásárlói és látogatói önkéntesen használják a webáruház szolgáltatásait.

Amennyiben webáruház üzemeltetőjét törvényileg hatalmazzák fel adatszolgáltatásra úgy a megkereső hatóság kérésének eleget tesz, amennyiben ehhez minden feltétel adott. Felhasználó (vásárló) ezt tudomásul veszi, kifogást ez ellen nem emel. Üzemeltető a felhasználók adatkérési-, közlési-, vagy törlési igényeit a lehető leggyorsabban, de maximum 30 napos határidővel szavatolja. Amennyiben a webáruházban előfordul linkek külső oldalakra, felhasználó tudomásul veszi, hogy a webáruház üzemeltetője nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatáért. Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni üzemeltető személyi adatkezelésével kapcsolatban, ezt beregisztrált e-mail címről teheti meg, és üzemeltető vállalja, hogy erről 15 napon belül tájékoztatást nyújt.

A webáruház jellegéből adódóan a rendszer rögzíti a látogatók IP címét és böngészője típusát, mely a rendszer üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ezen adatok felhasználhatók látogatottsági statisztikák készítéséhez, mely üzemeltetőnek nyújt segítséget szolgáltatása színvonalának esetleges javításához. Az említett adatokat üzemeltető más célra nem használja és a felhasználók személyi azonosítására nem törekszik.

Felhasználók e-mail címük megadásával (regisztráció vagy hírlevél feliratkozás) hozzájárulnak, hogy üzemeltető technikai jellegű üzenetet küldjenek számukra. A regisztrált adatok törlési igényének felhasználó írásbeli kérésére üzemeltető 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
A babapalota-budapest.hu online áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
A babapalota-budapest.hu online áruházban rendelés történhet az oldalon keresztül, elektronikus levélben, az info@babapalota.hu e-mail címre küldött levélben, vagy telefonon a 06/1-306-6652 , 06/70 942 21 78 telefonszámon.
A babapalota-budapest.hu online babaáruházban megrendelt termékek fizetése előre utalással vagy utánvéttel történik. Futárral történő szállítás esetén a futár részére, személyes átvétel esetén átvételkor készpénzben.
A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni, és az átvételi elismervényt aláírni.
Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb még egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.
Az esetleges kiszállítási késedelemért, a kártérítés a futárcéget terheli.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 72 órában a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben az info@babapalota.hu címen, vagy a Symbiozis Kft infó vonalain jelezni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.


Internetes vásárlás esetén a vevő jogosult az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben az info@babapalota.hu e-mail címen legkésőbb a határidő utolsó napján jelezni. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat kézbesítési bizonylata. Elállás esetén Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes vételárat kifizetni (áru ellenértéke és szállítási költség) legkésőbb 14 munkanapon belül. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy elállás esetén az áru visszaszállításának költsége az elálló felet terheli. Elálló felet más költség nem terheli, azonban Eladó követelheti a nem rendeltetésszerű   használatból eredő kárának megtérítését. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári, minden csomagolási,- és termékelemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a Symbiozis kft -hez.

Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen a kereskedő részére visszajuttatni, a Symbiozis Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.
A Symbiozis Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG
Az eladó olyan termékeket értékesít, melyek I. osztályúak és rendelkeznek a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel. A Symbiozis Kft. online áruházban csak új, jótállással rendelkező termékek kerülnek értékesítésre. Jogos minőségi kifogás esetén az eladó 15 napon belül biztosítja a termék javítását illetve cseréjét, de csak abban az esetben, ha a vevő számlával és érvényes jótállási jeggyel igazolja a vásárlást és a termék valós hibáját. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha a Symbiozis Kft. szervíz szolgálata azt megjavítani nem tudja a kereskedelmi törvény által biztosított határidőn belül.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollévők közötti szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet, 151/2003 (IX.22),49/2014(IV.29)NGM és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés irányadó nyelve a magyar.

Áruházunkban leadott rendelésével, vagy az oldal böngészésével elfogadja annak szerződési feltételeit és adatkezelési elveit.

 Vonatkozó fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html

 

Vételár, fizetési feltételek

Vételár, fizetési feltételek

 

Az árucikkek mellett feltüntetett ár a termék bruttó vételára forintban kifejezve, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

 

Abban az esetben, ha a Symbiozis Kft. leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék vagy szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagyban eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor a Symbiozis Kft. nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Symbiozis Kft. felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától.

 

A vételár kiegyenlítése a Symbiozis kft számlájára előre utalással vagy az utánvétes fizetési mód választása esetén a kézbesítőnek készpénzben történhet átvételkor.

 

A megrendelt terméket átveheti személyesen is a Budapest XV ker. (1154) , Damjanich János utca 64 sz. alatt lévő bemutató termünkben, ahol bankkártyás fizetésre is van lehetőség.

 

Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Webáruház készítés